"Sarmoya" - Ajratilayotgan kredit bo'yicha foiz stavkasini pasaytirish (tushurish) masalasi.

O'zbekiston Respublikasining “Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi Qonunining 20-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasida banklar bank operatsiyalarini amalga oshirishga doir qarorlar qabul qilishda mustaqildirlar.

Mazkur Qonunning 31-moddasiga asosan banklar va ularning mijozlari o'rtasidagi munosabatlar shartnomalar asosida amalga oshiriladi.

Onlayn murojaat