"Sarmoya" - Kredit ajratilishida amaliy yordam ko'rsatish masalasi.

“O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida”gi Qonunining 50-moddasiga muvofiq Markaziy bank moliya-bank tizimi barqarorligini saqlab turish, omonatchilar, qarz oluvchilar va kreditorlarning manfaatlarini himoya qilinishini ta'minlash maqsadida banklar, mikrokredit tashkilotlari va garovxonalar faoliyatini tartibga soladi va ushbu qonun bilan berilgan vakolatlar doirasida nazorat qiladi.

Mazkur Qonunga muvofiq tijorat banklari mijozlariga kreditlar berish to'g'risida ko'rsatma berish Markaziy bank vakolatlari doirasiga kirmaydi.

Onlayn murojaat