"Emissiya" - Fuqarolar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining banknotlar namunalarini qanday olinishi mumkin?

Markaziy bankning banknot namunalari faqat chet el Markaziy (Milliy) banklarining yozma so'rovlariga asosan yuborilishi mumkin. Fuqarolarga banknot namunalari berilmaydi.

Onlayn murojaat