Suvdan maxsus foydalanish yoki suvni maxsus istemol qilish (sun'iy suv obyektlaridan) uchun ruxsatnoma

1. Davlat xizmati pasporti (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

2. Ilova №1 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

3. Ilova №2 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

4. Ilova №3 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

5. Ilova №4 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

6. Ilova №5 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

7. Ilova №6 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

8. Ilova №7 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

9. Ilova №8 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

10. Ilova №9 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

11. Ilova №10 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

12. Ilova №11 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

13. Ilova №12 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

14. Ilova №13 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

15. Ilova №14 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

16. Ilova №15 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

17. Ilova №16 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

18. Ilova №17 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

19. Ilova №18 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

20. Ilova №19 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

21. Ilova №20 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

22. Ilova №21 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

23. Ilova №22 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

24. Ilova №23 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

25. Ilova №24 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

26. Ilova №25 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

27. Ilova №26 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

28. Ilova №27 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

29. Ilova №28 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

30. Ilova №29 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

31. Ilova №30 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

32. Ilova №31 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

33. Ilova №32 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

34. Ilova №33 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

35. Ilova №34 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

36. Ilova №35 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

37. Ilova №36 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

38. Ilova №37 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

39. Ilova №38 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

 
 
Onlayn murojaat