Tadbirkorlik subyektlarini suv ta'minoti va kanalizatsia tarmoqlariga foydalanishga tayyor holda ulash

1. Davlat xizmati pasporti (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

2. Ilova №1 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

3. Ilova №2 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

4. Ilova №3 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

5. Ilova №4 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

6. Ilova №5 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

7. Ilova №6 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

8. Ilova №7 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

9. Ilova №7.1 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

10. Ilova №8 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

11. Ilova №9 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

12. Ilova №10 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

13. Ilova №11 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

14. Ilova №12 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

15. Ilova №13 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

16. Ilova №14 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

17. Ilova №15 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

18. Ilova №16 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

19. Ilova №17 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

20. Ilova №18 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

Onlayn murojaat