Ko`chma savdo faoliyatini amalga oshirishga ruxsatnoma

1. Davlat xizmati pasporti (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

2. Ilova №1 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

3. Ilova №2 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

4. Ilova №3 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

5. Ilova №4 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

6. Ilova №4.1 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

7. Ilova №5 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

8. Ilova №6 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

9. Ilova №7 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

10. Ilova №8 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

11. Ilova №9 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

12. Ilova №10 (PDF yoki Word formatida ko'chirib oling)

Onlayn murojaat